Anestesiat

Klinikallamme nukutustoimenpiteet suunnitellaan kullekin lemmikille sen tarpeiden mukaan. Anestesia on aina pieni riski kaikille lemmikeille, mutta erityisesti niille, joilla on perussairaus, kuten sydänvika tai munuaisten vajaatoiminta, myös pienikokoiset ja nuoret yksilöt ovat riskiryhmässä. Vanhoille tai sairaille eläimille suositellaan etukäteiskäyntiä ennen anestesiaa, jotta terveydentila voidaan tarkastaa ja tarvittaessa ottaa veri- ja virtsanäytteet ja tehdä tarvittavat muut tutkimukset. Näillä toimenpiteillä pyritään ennakoimaan mahdollisia riskejä ja suunnittelemaan jo etukäteen tarvittavat lääkitykset ja nesteytyksen tarve. Joskus myös havaitaan sairaus, joka pitää saada hallintaan ennen toimenpiteitä.

Ennen anestesiaa eläimelle tehdään kliininen tarkastus ja omistajalta kysytään, onko eläin ollut terve ja normaali viime aikoina. Sen jälkeen eläimelle laitetaan pistoksena lihakseen rauhoitus, jonka jälkeen eläin voi olla nukkuvan näköinen, mutta kuitenkin tietoinen ympäristöstään. Rauhoituksessa voidaan tehdä tutkimuksia ja pieniä toimenpiteitä paikallispuudutuksen avulla. Laitamme aina eläimen suonen sisäiseen nesteytykseen “tiputukseen” ennen varsinaista nukutusta, sillä turvataan nesteensaanti ja kanyylin kautta voidaan antaa tarpeen mukaan lääkityksiä. Pienet ja nopeat toimenpiteet voidaan suorittaa suonensisäisessä narkoosissa eli eläin saa unilääkettä tarpeen mukaan suoneen. Isommissa toimenpiteissä eläin laitetaan ensin tiputukseen ja sen jälkeen se nukutetaan ja kytketään inhalaatioanestesiaan eli eläimelle laitetaan hengitysputki, jonka kautta se hengittää happea ja unilääkettä. Inhalaatioanestesian hyötyjä ovat: hengitystiet pysyvät auki, eläin saa happea ja pitemmissä narkooseissa uni pysyy tasaisempana. Inhalaatioanestesioiden esilääkitykset voivat olla hyvin kevyitä.

Hoitaja on mukana leikkauksessa valvomassa anestesiaa: seuraamassa unen syvyyttä ja tarkkailemassa elintoimintoja. Klinikallamme on käytössä anestesiavalvontalaite, jolla tarkkaillaan hengitystä, sydämen sykenopeutta ja kudosten hapetusta. Käytämme myös verenpainemittaria anestesian valvonnassa. Varsinkin pitkissä anestesioissa ja sairailla eläimillä anestesian valvonta ja lämmön ylläpitäminen ovat tärkeitä, jotta elintoiminnot pysyvät mahdollisimman vakaina.

Pyrimme kiinnittämään huomiota kivunhallintaan. Hyvällä kivunhallinnalla toipuminen leikkauksesta tai hammasoperaatiosta on nopeampaa ja kivuttomampaa. Operaation aikana eläin voi saada kipulääkettä infuusiona suoneen, jolloin voidaan vähentää myös yleisanestesia-aineen tarvetta.

Anestesian riskien pelossa ei pidä jättää eläintä hoitamatta, jos toimenpiteellä saadaan parannettua elämänlaatua tai pidennettyä elinikää.