Milla Mertaoja on aloittanut erikoistumisopinnot

Eläinlääkärimme Milla Mertaoja on juuri aloittanut pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärin tutkintoon tähtäävät opiskelut. Opiskeluun kuuluu aluksi noin kahden vuoden ajan työskentely klinikalla, joka on hyväksytty pieneläinerikoistumisen perusosan koulutusklinikaksi.

Milla voi suorittaa tuon perusjakson omalla klinikallamme, koska Eläinklinikka Kurki on joulukuussa 2016 hyväksytty pieneläinerikoistumisen perusosan koulutusklinikaksi.

Kriteereinä kyseiseksi koulutusklinikaksi pääsemiseksi on erikseen määritelty riittävä laitteiston ja toiminnan taso sekä klinikalla on myös työskenneltävä pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri.

Meille koulutusklinikaksi pääsemisen on mahdollistanut se, että Anu Valtonen on valmistunut reilu vuosi sitten pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäriksi ja että olemme kehittäneet jatkuvasti varustetasoamme. Viimeisimpinä olemme uusineet laboratoriolaitteemme ja hankkineet uuden anestesiavalvontalaitteen.

Olemme aina pyrkineet tutkimaan potilaamme huolellisesti ja tarjoamaan nykyaikaista hoitoa, johon jatkuva kouluttautuminen ja ajanmukainen laitteisto antavat paremmat mahdollisuudet.

Kaikkea emme pysty klinikallamme tekemään, joten lähetämme potilaan jatkohoitoon, jos omat resurssimme eivät riitä. Hoidamme mielellämme myös lähetepotilaita.

 

Leave a reply